Sikring af børn og unge

Som enhver forening er vi forpligtet til at sikre, at alle, voksne såvel som børn og unge, trives godt i vores forening.
Vi skal bl.a. sikre, at ingen udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Det vil altid være de voksne (over 18 år) medlemmers ansvar at sikre dette.
Derfor skal vi alle og især undervisere og instruktører være opmærksomme i processer med aktive børn og unge.
Vi har også en forpligtelse til at videregive oplysninger til socialforvaltningen om vores bekymringer, hvis vi oplever børn/unge, der har brug for særlig opmærksomhed og omsorg.

Retningslinjer for at sikre at ingen børn/unge udsættes for seksuelle overgreb:

  • Bestyrelsen skal altid indhente børneattest vedr. instruktører og andre, der har ansvaret for teaterarbejdet med børn. Minimum 2 personer pr. produktion.
  • Der skal altid være minimum to voksne, der har opsyn med garderober/omklædningsrum, hvor der er børn.
  • Opstår der mistanke om vold eller overgreb på et barn, bør man straks kontakte bestyrelsen, som herefter ansvarligt vil tage sig af sagen.
  • Bestyrelsen og andre, der har viden om sagen har tavshedspligt.
  • Involverede forældre vil blive kontaktet.
  • Henvendelse til kommunen eller politiet skal overvejes.
  • Eventuel underretning skal ske skriftligt til alle parter.

MAS’s Bestyrelse
.................................................................
Disse retningslinjer offentliggøres på opslagstavler på begge vore scener – og kan læses på MAS’s hjemmeside